Menu T zone Kites

Nhạc Thái Lan (6 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 11/02/2019 15:06

Tổng hợp các bài hát Thái Lan được T zone Kites làm phụ đề

Làn Khói Cô Đơn (Kwun Ngao) - Opor Praput

4209

Title: ควันเหงา / Kwun Ngao (Lonely Smoke) Artist: Opor Praput (โอปอ ประพุทธ์) Album: [Single] Year: 2018

Bạn Đời (Koo Cheewit) - Cocktail

425

Title: คู่ชีวิต / Koo Cheewit (Life Partner) Artist: Cocktail Album: Lords of Misery Year: 2014